Chelmicro Combi SP
CALAMIN CALAMIN
Phân trung lượng chuyên tưới gốc.

CALAMIN là dòng phân trung lượng cao cấp hàng đầu tại Việt Nam, giúp cây trồng hấp thụ dinh dưỡng tốt và hiệu quả. Thông tin về sản phẩm liên hệ đại lý VTNN nơi gần nhất hoặc liên hệ văn phòng công ty.

Đối tác - Khách hàng